Desert Flower Surgical Center

In 2010 is Dr. Refaat B. Karim met zijn team begonnen om besneden vrouwen te reconstrueren. Hij heeft dat vanaf 2012 verder geïntensiveerd in Kliniek Amstelveen. In 2014 is het Chirurgische Training Centrum gestart. Drs. J.J.M.L. Dekker, gynaecoloog, en Dr. R.B. Karim, plastisch chirurg, trainen collega's uit Europa om deze ingreep in eigen land aan te kunnen bieden.

Op deze manier proberen we zo veel mogelijk besneden vrouwen te helpen. Er wordt samengewerkt met de Desert Flower Foundation Benelux.

Het Stichting bestuur bestaat uit mannen en vrouwen die naar gendergelijkheid en gelijke mensenrechten streven en hebben allen hetzelfde ideaal:

Stoppen van Vrouwelijke Genitale Verminking!

De belangrijkste punten van de Desert Flower Foundation Benelux zijn:

Vergroting van het bewustzijn:

Via Preventie werk: Door middel van workshops, seminars, conferenties, presentaties, liefdadigheid evenementen, online campagnes, etc

Herstel: Door ons Desert Flower Training Centrum proberen we slachtoffers te beschermen en te bevrijden van VGV en hun kwaliteit van leven en te verbeteren te herwinnen.

Desert Flower Foundation Benelux wordt gefinancierd door particuliere giften en niet door overheidssubsidies.
Op deze manier wordt vrijheid van handelen verzekerheid.

 

Externe Links

- Wereldwijven website Dokter Refaat Karim. Een hersteloperatie na besnijdenis geeft een groot gevoel van zelfbeschikking en vrijheid

- Wereldwijven website ONDERSCHAT JE PUSSYPOWER NIET!

- KRO-NCRV “Ik wilde terug wat van mij was” twee zussen over genitale verminking én herstel

- 2019 Zero Tolerance Day 2019 Zero Tolerance Day tegen vrouwenbesnijdenis.

- HERSTELOPERATIE NA VROUWENBESNIJDENIS IN BASISVERZEKERING. D66 en PvdA eisen dat hersteloperaties na vrouwenbesnijdenis vergoed worden via de basisverzekering. Oktober 2018

- Een dagje in Paris. Care & Share against FGM European Network. Juni 2018

- EURAPS 2018. EURAPS Madrid 2018 annual meeting

- In de media: Newspaper article. Dagens Nyheter 21 Juni 2017.

- Zaterdag 6 februari 2016, vrouw.nl: Wij helpen besneden vrouwen ZICH WEER VROUW TE LATEN VOELEN

- Nurse Academy 2016 #2. Magazine article Vrouwelijke genitale verminking. Auteur: Nicole Receveur-van Zanten.